Posted on

Misstag att undvika inför höstplantering

Det finns några misstag som man ganska enkelt kan se till att undvika vid höstplanteringen. Växter som kommer planteras under hösten måste ner i jorden i tid. Växter som planteras sent behöver tid för att utveckla rötter ordentligt innan vintern, annars kan de dö. Olika växter, t.ex. höstblommor, buskar eller prydnadsgräs kan ha olika planteringstid, så det är värt att kontrollera detta innan man köper plantorna. Njuta av dessa kommer man att få göra följande höst.

Man ska inte gödsla plantorna på hösten men däremot är jorden som de planteras i viktig. Rötterna behöver syre för att växa så man bör använda multnad jord. Anledningen är att organiskt material tar syre för att multna och kommer att ta syre från den växande plantan som i sin tur drabbas av syrebrist. När det inte finns mer syre kommer materialet att ruttna, vilket skapar metangas som kan döda plantan. Det här gäller givetvis för all plantering och inte bara under hösten.

Alla växter är inte lämpliga att plantera på hösten så se till plantan kan planteras sent. Det är viktigt att växten kommer att hinna etablera rötter innan vintern. Plantskolorna erbjuder ofta härliga perenner som blommar på hösten eller prydnadsgräs men det är klokt att kontrollera bästa planteringstid före inköp av plantor. De flesta perenner kan planteras sent, men höstanemonen är inte en av dem.

Rötterna behöver syre för att växa så undvik oförmultnat material såsom kogödsel, löv och växtdelar i planteringsgropen. Var noga med att inte använda organiskt oförmultnat material i planteringsgropen.

Ett gott råd är att inte byta ut jorden mot nyinköpt planteringsjord utan jordförbättra den befintliga jordens ytlager istället.

Placera inte ett lager med grus i botten på planteringsgropen för dränering. Det kommer att göra jorden blötare under vintern och torrare under sommarsäsongen.