Posted on

Förbered trädgården inför vintern

När man förbereder trädgården inför vintern är det viktigt att komma ihåg att inte städa. Det handlar mest om att täcka och skydda växternas rötter från kylan. Löv ger bra skydd men de gör inte mycket nytta om de ligger på fel ställe. Löv som redan fallit över rabatter eller under buskar och träd ska man låta ligga kvar men löv som fallit på gräsmattan behöver flyttas till där de gör mer nytta. Det finns några viktiga saker som man bör se till att göra när man förbereder trädgarden inför vintern. Klipp inte gräsmattan kort inför vintern eftersom det blir svårare för gräset att klara kylan. När det börjar bli kallare slutar gräset att växa ändå så det är rekommenderat att inte klippa gräset mer.

Prydnadsgräs är inte detsamma som vanligt gräs och ska varken rensas eller beskäras. Vid beskärning riskerar man att skada hela rotsystemet.

Eftersom det är förberedelse inför vinter handlar det alltså inte om att städa trädgården, men nu är det perfekt tid att ta hand om växter som drabbats av exempelvis mjöldagg. Samla även ihop alla löv som finns runt växter som haft någon form av sjukdom. Allt detta material får inte gå i komposten utan det bästa är att bränna det.

Fördelen med att rensa ogräs är att ju mer som rensas på hösten desto mer slipper man rensa på våren.

Det är alltid fördelaktigt att planera för utökning eller ny design för trädgården på hösten. Många planteringar görs på hösten plus att det är billigare att köpa växter på sensommaren och hösten. Det är inte rekommenderat att gödsla på hösten utan spara det till våren istället. Växterna går i vila under hösten och ska inte triggas till att växa förrän till våren. Växterna i trädgården behöver vattnas om hösten är regnfattig för att undvika tjältorka på våren.